fbpx

Инвеститор

„Явор” АД

Проектант

арх.Диана Петрова Хасъмова

Изпълнител

„Консорциум Реми Груп” АД

„Ай Ви Сейлингс” ООД

Технически данни

Площ на парцела

3846 кв.м

ЗП

848 кв.м

РЗП

7200 кв.м

Разрешение за строеж

№ 91/ 08.07.2008г.

Акт 15

15.05.2009 г.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

№ 63/ 22.06.2009 г.

Дата на започване на строежа

м.Август 2008г.

Дата на завършване на строежа

м.Юни 2009 г.