fbpx
Инвеститор Явор АД

Проектант

арх. Зорница Петкова Ставрева

Изпълнител

ЕТ „Мер – Веселин Ванков”

Технически данни

Площ на парцела

2531 кв.м

РЗП

2975 кв.м

Разрешение за строеж

№ 242/ 19.06.2009

Акт 15

07.03.2011 г.

Удостоверение за въвеждане в ксплоатация

№ 44/ 05.04.2011 г.

Дата на започване на строежа

м. Август 2009 г.

Дата на завършване на строежа

м. Март 2011 г.