fbpx

Проектант

арх. Диана Петрова Хасъмова

Изпълнител

„Заводски строежи

– Марица Изток” АД;

„Ай Ви Сейлингс” ООД

Технически данни

Площ на парцела

2043 кв.м.

ЗП

1107,50 кв.м.

РЗП

6085,70 кв.м.

Разрешение за строеж

19/28.02.2006г.

Акт 15

08.05.2008г.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

99/01.09.2008г.

Дата на започване на строежа

м.Март 2006г.

Дата на завършване на строежа

м.Май 2008г.