fbpx

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – ИНТЕРКОМ ГРУП ООД гр. Варна

Инвеститор

„Интерком Груп” ООД

Проектант

арх.Янко Кирчев Петров

Изпълнител

„Девня Трейд” ООД

„Ай Ви Сейлингс” ООД

Технически данни

Площ на парцела

3409 кв.м

ЗП

650 кв.м

РЗП

1978 кв.м

Разрешение за строеж

№ 64/ 27.04.2012 г.

Акт 15

15.09.2012 г.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

№ 31/ 11.03.2014 г.

Дата на започване на строежа

м.Май 2012 г.

Дата на завършване на строежа

м.Август 2012 г.

1225
ПРОДАДЕНИ АПАРТАМЕНТИ
18
ГОДИНИ ИНВЕСТИЦИИ
126200
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ