*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 78 двустаен 60.01 72.73 160 200 149 200 147 700 143 600 142 300 свободен схема
апартамент 79 тристаен 93.37 113.07 продаден схема
апартамент 80 тристаен 93.37 113.07 продаден схема
апартамент 81 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 82 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 83 двустаен 56.43 68.39 144 700 134 700 133 400 129 700 128 400 свободен схема
апартамент 84 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 85 двустаен 47.01 56.98 120 700 112 200 111 200 108 200 106 900 свободен схема
апартамент 86 тристаен 74.06 89.42 183 800 170 700 169 300 164 600 162 900 свободен схема
апартамент 87 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 88 тристаен 88.53 107.30 212 200 197 300 195 500 190 100 188 100 резервиран схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.