*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 67 двустаен 59.98 72.69 157 000 146 100 144 700 140 800 139 300 свободен схема
апартамент 68 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 69 тристаен 93.10 112.74 продаден схема
апартамент 70 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 71 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 72 двустаен 56.43 68.39 144 700 134 700 133 400 129 700 128 400 резервиран схема
апартамент 73 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 74 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
апартамент 75 тристаен 74.06 89.41 176 900 164 400 162 900 158 400 156 800 резервиран схема
апартамент 76 двустаен 57.64 69.86 150 900 140 400 139 100 135 300 133 700 свободен схема
апартамент 77 тристаен 88.53 107.30 212 200 197 300 195 500 190 100 188 100 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.