*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 45 двустаен 59.98 72.69 136 300 126 800 125 800 122 200 121 100 свободен схема
обект* 46 тристаен 92.56 112.08 215 800 200 900 199 000 193 500 191 500 свободен схема
обект* 47 тристаен 92.56 112.08 208 100 193 600 191 900 186 600 184 600 свободен схема
обект* 48 тристаен 85.87 104.07 186 200 173 500 171 900 167 100 165 500 свободен схема
обект* 49 тристаен 87.22 105.71 192 700 179 400 177 700 172 700 171 000 свободен схема
обект* 50 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
обект* 51 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 52 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 53 тристаен 74.06 89.36 продаден схема
обект* 54 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
обект* 55 тристаен 88.53 107.30 продаден схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.