*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 144 двустаен 60.11 72.73 продаден схема
апартамент 145 тристаен 94.98 115.03 продаден схема
апартамент 146 тристаен 94.98 115.03 продаден схема
апартамент 147 тристаен 85.87 104.07 231 600 215 800 213 900 208 100 205 900 свободен схема
апартамент 148 тристаен 87.22 105.71 235 200 219 200 217 300 211 200 209 100 свободен схема
апартамент 149 двустаен 56.43 68.39 продаден схема
апартамент 150 двустаен 59.86 72.55 169 400 158 000 156 400 152 100 150 700 свободен схема
апартамент 151 четиристаен 124.65 150.89 продаден схема
апартамент 152 двустаен 57.64 69.86 продаден схема
апартамент 153 тристаен 88.53 107.30 232 900 217 100 215 100 209 300 207 200 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.