*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 111 двустаен 60.05 72.73 171 600 159 800 158 400 153 900 152 500 свободен схема
апартамент 112 тристаен 94.18 114.05 продаден схема
апартамент 113 тристаен 94.18 114.05 продаден схема
апартамент 114 тристаен 85.87 104.07 230 600 214 800 212 900 207 100 204 900 свободен схема
апартамент 115 тристаен 87.22 105.71 234 200 218 200 216 200 210 200 208 100 свободен схема
апартамент 116 двустаен 56.43 68.39 157 900 147 100 145 900 141 800 140 400 свободен схема
апартамент 117 двустаен 59.86 72.55 167 400 156 000 154 300 150 000 148 600 свободен схема
апартамент 118 двустаен 47.01 56.98 120 900 112 400 111 400 108 400 107 100 свободен схема
апартамент 119 тристаен 74.06 89.48 185 900 173 200 171 500 166 900 165 000 свободен схема
апартамент 120 двустаен 57.64 69.86 164 400 153 100 151 900 147 500 146 000 свободен схема
апартамент 121 тристаен 88.53 107.30 230 700 214 900 213 000 207 200 205 000 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.