*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 100 двустаен 60.03 72.73 169 000 157 300 155 900 151 400 149 900 свободен схема
апартамент 101 тристаен 93.91 113.72 продаден схема
апартамент 102 тристаен 93.91 113.72 продаден схема
апартамент 103 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 104 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
апартамент 105 двустаен 56.43 68.39 155 800 144 900 143 700 139 600 138 200 свободен схема
апартамент 106 двустаен 59.86 72.55 165 300 153 900 152 300 148 000 146 600 резервиран схема
апартамент 107 двустаен 47.01 56.98 120 700 112 200 111 200 108 200 106 900 свободен схема
апартамент 108 тристаен 74.06 89.47 продаден схема
апартамент 109 двустаен 57.64 69.86 162 400 151 100 149 800 145 500 143 900 свободен схема
апартамент 110 тристаен 88.53 107.30 228 600 212 800 210 800 205 000 202 900 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.