*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 89 двустаен 60.02 72.73 169 000 157 300 155 900 151 400 149 900 свободен схема
апартамент 90 тристаен 93.64 113.39 продаден схема
апартамент 91 тристаен 93.64 113.39 продаден схема
апартамент 92 тристаен 85.87 104.07 продаден схема
апартамент 93 тристаен 87.22 105.71 232 200 216 100 214 200 208 200 206 000 свободен схема
апартамент 94 двустаен 56.43 68.39 155 800 144 900 143 700 139 600 138 200 свободен схема
апартамент 95 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
апартамент 96 двустаен 47.01 56.98 120 700 112 200 111 200 108 200 106 900 свободен схема
апартамент 97 тристаен 74.06 89.46 183 800 170 700 169 300 164 800 162 900 свободен схема
апартамент 98 двустаен 57.64 69.86 162 400 151 100 149 800 145 500 143 900 свободен схема
апартамент 99 тристаен 88.53 107.30 228 600 212 800 210 800 205 000 202 900 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.